Privatkunder

Rotavdrag & Grön teknik

Rotavdraget

ROT är en förkortning som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, det är också ett avdrag ger dig 30% nedsättning på arbetskostnaden. Med ELstrax har du alltid möjlighet att få rotavdrag på elarbeten som utförs i ditt hem.

Så här mycket får du tillbaka

Du kan maximalt få rotavdrag på 50 000 kronor per person och år. Det är dock alltid 30% av arbetskostnaden som gäller. Är arbetskostnaden 20 000 kronor så kommer du att få ett avdrag på 6000 kronor. Du kan alltid ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att använda genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst ”Rot och rut – Mina avdrag” där återstående belopp redovisas.

Image by intrapixel
laddstolpe-slider-4.jpeg

Grön teknik 50% avdrag

Upp till 50 % av investeringen tillbaka avdrag för gröna investeringar 2021 införs ett nytt avdrag för gröna investeringar. Privatpersoner kan göra avdrag på upp till totalt 50 000 kronor för installation av solceller, laddboxar och energilagring av egenproducerad el.

Avdragsnivåerna är:

  • 50 % avdrag vid installation av laddboxen.

  • 50 % avdrag vid installation av energilagring av egenproducerad el.

  • 15% avdrag vid installation av solcellsanläggning

Avdraget omfattar både material- och arbetskostnad. ELstrax hjälper dig för att räkna ut pris efter avdragen.