Vilka är vi på ELstrax och vad står vi för?


Vi är ett ambitiöst el-företag bestående av duktiga, intelligenta och mycket driftiga medarbetare, som tillsammans arbetar hårt och fokuserat på att få dina drömmar som kund att gå i uppfyllelse. Vår riktlinje är att en tillfreds och glad kund är en återkommande kund och således den bästa referensen. Den målsättningen gäller i lika hög grad företagskunder som privata hushåll. Vi har därför anpassat vår verksamhet så att vi är lika lämpade för både mindre som större projekt av alla typer. Vi vågar tänka i nya banor med nya koncept utan att snåla på vare sig service eller långsiktighet.
Vår personalstyrka är en av våra mest betydande resurser inom ELstrax och vi eftersträvar att samtliga medarbetare inom hela organisationen ska känna att det både är roligt och givande att gå till jobbet.

Alla elektriker hos ELstrax är välutbildade och certifierade inom sina respektive specialistområden.